กระดูกอ่อนปลาฉลาม
กระดูกอ่อนปลาฉลาม

กระดูกอ่อนปลาฉลาม (Shark cartilage) เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติมีการใช้ทางการแพทย์ในการรักษาโรคมานานแล้ว

กระดูกอ่อนปลาฉลามมีสาร คอนดรอยติน (Chondroitin) เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งเป็นองค์ประกอบในเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, กระดูกอ่อน, เอ็นกล้ามเนื้อ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อร่างกายในการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกาย