งานวิจัยและพัฒนา HYDROLYZED CARTILAGE ครีมทาภายนอก

HYDROLYZED CARTILAGE ( HC ) เป็นสารชีวะโพลิเมอร์ตามธรรมชาติ จากผลการทดลองและวิจัย ในคนไข้ 30 คน ให้ผลการรักษาที่ดีและไม่มีอันตรายหรือผลข้างเคียงใดๆ โดยเกิดจากอนุภาคขนาดนาโนโมเลกุล ( NANO Molecules ) โดย HC จะช่วยป้องกันเอนไซม์ที่มีผลยับยั้งการสร้างข้อต่อ รวมทั้งเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในอวัยวะของร่างกาย เช่น ข้อต่อ กระดูกอ่อน เส้นเอ็น น้ำเลี้ยงไขกระดูก เส้นเลือด เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

  1. 1. Waleed A.F. and Tarek H, Journal of the American Nutraceutical Association vol.3 No.4 pp 16-23, 2001
  2. 2. Leeb B.F., Schweitzer H, Montag K, Smolen JS. A meta-analysis of Hydrolyzed Cartilage in the treatment of osteoarthritis. J. Rheumatol. Jan ;( 1): pp. 205-211, 2000
  3. 3. Conrozier T. Anti-arthrosis treatments: efficacy and tolerance of Hydrolyzed Cartilage. Presse Med Nov 21; 27(36) pp.1862-1865, 1998
  4. 4. Shinobu S. et.al.Chem.Pharm.Bull. 55(2) pp. 299-303, 2007
  5. 5. Daniel O.C. et.al. Glucosamine, Hydrolyzed Cartilage and the two in combination for painful Knee osteoarthritis; The new England Journal of medicine vol 354 no. 8 pp.795-808 , 2006
งานวิจัยและทดลองในคนที่รับประทานกลูโคซามีน มีความเสี่ยงในการเกิดต้อหิน ตาบอดได้

บทความวิชาการ : ตีพิมพ์ในวารสารจักษุแพทย์นานาชาติ ( JAMA OPHTHALMOLOGY ) ในต่างประเทศ อเมริกามีคนเป็นโรคข้อเสื่อม (OSTEOARTHRITIS ) ประมาณ 27 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นโรคต้อหิน ( Glaucoma ) มากกว่า 2 ล้านคน เนื่องจากรับประทานกลูโคซามีน ( Glucosamine oral form ) จากงานวิจัยและทดลองในคนพบว่า การรับประทาน กลูโคซามีน ( Glucosamine oral form ) เพิ่มระดับความดัน ( Intraocular pressure ) ในลูกตาอย่างชัดเจน ทำให้เสี่ยงเป็นโรคต้อหิน ตาบอด

เอกสารอ้างอิง

  • JAMA OPHTHALMOLOGY July 2013 Volume 131 Number 7