กลูโคซามีนและคอยดรอยติน
กลูโคซามีนและคอยดรอยติน

กลูโคซามีน (Glucosamine) เป็นสารประกอบน้ำตาลกลูโคสและกรดอะมิโนกลูตามีน (glutamine) โดยปกติสารนี้ร่างกายสามารถสร้างเองได้ พบตามกระดูกอ่อน (cartilage) ทั่วไป เป็นสารตั้งต้นในการสร้างโปรตีน glycosaminoglycans (GAG) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของข้อกระดูกอ่อน joint cartilage

คอนดรอยติน (Chondroitin) เป็นโปรตีน Glycosaminoglycan ที่มีมากในกระดูกอ่อนเช่นกัน ทำหน้าที่ในการขัดขวางเอนไซม์ในการย่อยสลายกระดูกอ่อนภายในข้อ และช่วยในการสร้างกระดูกอ่อน