สมัครสมาชิก
 
Call Center : 087 0291812
Line ID : protent

  
หน้าแรก > เกี่ยวกับบริษัท

       

บริษัท บี.พี. เอสเทติค (ไทยแลนด์) จำกัด [B.P. AESTHETIC (THAILAND) Co.,Ltd.]

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตะมิน ผลิตภัณฑ์สุขภาพร่างกาย ในด้านการพัฒนา การตลาด การจัดจำหน่าย
และเป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาและเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ด้านพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
รวมทั้งผ่านการแนะนำและให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างชาติ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานการผลิต
อุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อตอบสนองความต้องการ และเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค ภายใต้คำขวัญ (Slogan) “เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีตลอดไป...”
(GOOD HEALTH , GOOD LIFE AND BEYOND)