สมัครสมาชิก
 
Call Center : 087 0291812
Line ID : protent

  
หน้าแรก > งานวิจัย

          


งานวิจัยและพัฒนา HYDROLYZED  CARTILAGE
ครีมทาภายนอก

 

HYDROLYZED CARTILAGE ( HC ) เป็นสารชีวะโพลิเมอร์ตามธรรมชาติ จากผลการทดลองและวิจัย ในคนไข้ 30 คน ให้ผลการรักษาที่ดีและไม่มีอันตรายหรือผลข้างเคียงใดๆ โดยเกิดจากอนุภาคขนาดนาโนโมเลกุล
( NANO Molecules ) โดย HC จะช่วยป้องกันเอนไซม์ที่มีผลยับยั้งการสร้างข้อต่อ รวมทั้งเป็นส่วนประกอบสำคัญ
ในอวัยวะของร่างกาย เช่น ข้อต่อ กระดูกอ่อน เส้นเอ็น น้ำเลี้ยงไขกระดูก เส้นเลือด เป็นต้น

 

 

เอกสารอ้างอิง :

1. Waleed A.F. and Tarek H, Journal of the American Nutraceutical
Association vol.3 No.4 pp 16-23, 2001

2. Leeb B.F., Schweitzer H, Montag K, Smolen JS. A meta-analysis of
Hydrolyzed Cartilage in the treatment of osteoarthritis. J. Rheumatol.
Jan ;( 1): pp. 205-211, 2000

3. Conrozier T. Anti-arthrosis treatments: efficacy and tolerance of
Hydrolyzed Cartilage. Presse Med Nov 21; 27(36) pp.1862-1865, 1998

4. Shinobu S. et.al.Chem.Pharm.Bull. 55(2) pp. 299-303, 2007

5. Daniel O.C. et.al. Glucosamine, Hydrolyzed Cartilage and the two in
combination for painful Knee osteoarthritis; The new England Journal of
medicine vol 354 no. 8 pp.795-808 , 2006

 


  


 


 

งานวิจัยและทดลองในคนที่รับประทานกลูโคซามีน
มีความเสี่ยงในการเกิดต้อหิน ตาบอดได้

 

บทความวิชาการ : ตีพิมพ์ในวารสารจักษุแพทย์นานาชาติ ( JAMA OPHTHALMOLOGY )
ในต่างประเทศ อเมริกามีคนเป็นโรคข้อเสื่อม (OSTEOARTHRITIS ) ประมาณ  27 ล้านคน
ในจำนวนนี้เป็นโรคต้อหิน ( Glaucoma ) มากกว่า 2 ล้านคน เนื่องจากรับประทานกลูโคซามีน
( Glucosamine oral form ) จากงานวิจัยและทดลองในคนพบว่า การรับประทาน กลูโคซามีน
( Glucosamine oral form ) เพิ่มระดับความดัน ( Intraocular pressure ) ในลูกตาอย่างชัดเจน ทำให้เสี่ยงเป็นโรคต้อหิน ตาบอด

 

 

เอกสารอ้างอืง:  
JAMA OPHTHALMOLOGY July 2013 Volume 131 Number 7

 

 

 

   
  ภาพ โรคต้อหิน ตาบอด